Header Ads

กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Financial Markets)ประเมินค่าเงินบาทวันนี้ เคลื่อนไหวในกรอบ 35.50-35.75 บาท/ดอลลาร์ ค่าเงินบาทประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

  


กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB

 Financial Markets)ประเมินค่าเงินบาทวันนี้

เคลื่อนไหวในกรอบ 35.50-35.75 บาท/ดอลลาร์ 

ค่าเงินบาทประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567


Market update by SCBFM: 8 กุมภาพันธ์ 2567

กลุ่มงานตลาดการเงิน ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินค่าเงินบาทวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 35.50-35.75 บาท/ดอลลาร์ 

ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้ หลัง กนง. มีมติ ไม่เป็นเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ย โดยมีกรรมการ 2 ท่านเห็นควรให้ลดดอกเบี้ย เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีศักยภาพต่ำลงจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง 

การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ 10 ปี พบว่ามีอุปสงค์ตอบรับดี แม้การประมูลจะมีขนาดใหญ่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังการประมูล Yields ทรงตัว

กรรมการ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 4 ท่านมองว่า ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบลดดอกเบี้ยในระยะเวลาอันใกล้นี้


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.