Header Ads

SPU มุ่งหวังบุคลากรมีสุขภาพที่ดี จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา SPU รักษ์สุขภาพ ปีการศึกษา 2566

 


SPU มุ่งหวังบุคลากรมีสุขภาพที่ดี จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา SPU รักษ์สุขภาพ ปีการศึกษา 2566

เริ่มแล้ว!! โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับบุคลากร SPU ที่สำนักงานบุคคล ร่วมกับ สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด อาทิ การแข่งขันฟุตบอลชาย แชร์บอลผสม เปตองทีมผสม แอโรบิก และกีฬาฮาเฮ 5 ชนิดกีฬา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี SPU ได้ร่วมลงแข่งขันกีฬาในหลายๆชนิดด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ มุ่งหวังให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร SPU ได้หันมาให้ความสนใจในสุขภาพของตนเอง เพราะสิ่งดีๆเริ่มต้นด้วยการมีสุขภาพที่ดี เราจึงต้องหันมาดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสมอ ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี และเกิดความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย ณ สนามกีฬาเปตอง กลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.