Header Ads

ม.ศรีปทุม ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร SPU ฝึก ภาคสนาม หลักสูตรพาราเซล”เขาชนไก่”

 ม.ศรีปทุม ตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร SPU ฝึก

ภาคสนาม หลักสูตรพาราเซล”เขาชนไก่”

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์เฉลิมชัย สินธุอารีย์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงพื้นที่ค่ายฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมและคอยกำกับดูแลการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2,4 (ชาย) และ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 (หญิง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม หลักสูตรพาราเซล ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในสังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองทัพบกไทย ระหว่างวันที่ 6-24 กุมภาพันธ์ 2567

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.