Header Ads

หากคุณซื้อหุ้นสามัญของบริษัท "จีทีวี" และ/หรือหลักทรัพย์ดิจิทัล "จี-คอยน์" หรือ "จี-ดอลลาร์" ระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการชำระคืนเงินจากกองทุนแฟร์ฟันด์ของจีทีวี มีเดีย กรุ๊ป

 

หากคุณซื้อหุ้นสามัญของบริษัท "จีทีวี" และ/หรือหลักทรัพย์ดิจิทัล "จี-คอยน์" หรือ "จี-ดอลลาร์" ระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับการชำระคืนเงินจากกองทุนแฟร์ฟันด์ของจีทีวี มีเดีย กรุ๊ป


ซีแอตเทิล—18 เม.ย.—พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

เจเอ็นดี ลีกัล แอดมินิสเตรชัน (JND Legal Administration) ประกาศว่า เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) ได้มีคำสั่งเพื่อกำหนดและชำระสะสางกระบวนพิจารณาให้งดเว้นการกระทำต่อจำเลย ซึ่งประกอบด้วยจีทีวี มีเดีย กรุ๊ป อิงค์ (GTV Media Group, Inc.) หรือจีทีวี (GTV), ซารากา มีเดีย กรุ๊ป อิงค์ (Saraca Media Group, Inc.) หรือซารากา (Saraca) และวอยซ์ ออฟ กัว มีเดีย อิงค์ (Voice of Guo Media, Inc.) โดยในคำสั่งดังกล่าว SEC พบว่า ระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 จำเลยกลุ่มนี้ได้ชักชวนนักลงทุนหลายพันคนให้ลงทุนในหุ้นสามัญของจีทีวี นอกจากนี้ SEC ยังพบด้วยว่า ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ จีทีวีและซารากา (ในที่นี้จะเรียกว่า "จี เอนทิตีส์" หรือ "G Entities") ยังชักชวนให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย คำสั่งนี้ระบุว่า การนำเสนอหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนทั้งสองนี้ ซึ่งนำรายได้มาผสมกันนั้น ทำให้จำเลยระดมทุนรวมกันได้ประมาณ 487 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนกว่า 5,000 ราย ซึ่งรวมถึงนักลงทุนในสหรัฐ SEC จึงได้สั่งให้จำเลยจ่ายเงินคืนทั้งสิ้น 486,745,063 ดอลลาร์ บวกดอกเบี้ยก่อนมีคำพิพากษา 17,688,365 ดอลลาร์ และค่าปรับลงโทษทางแพ่งอีก 35,000,000 ดอลลาร์ รวมทั้งหมด 539,433,428 ดอลลาร์แก่ SEC นอกจากนี้ SEC ยังได้จัดตั้งกองทุนแฟร์ฟันด์ (Fair Fund) ตามมาตรา 308(a) ในรัฐบัญญัติซาร์เบนส์-ออกซเลย์ ค.ศ. 2002 เพื่อนำค่าปรับ เงินชำระคืน และดอกเบี้ยที่ว่านี้ไปแจกจ่ายให้แก่นักลงทุนที่ได้รับความเสียหาย นับจนถึงวันนี้ จำเลยได้ชำระเงินมาแล้ว 455,439,194.49 ดอลลาร์ ส่วนเงินที่จำเลยจ่ายเพิ่มเติมสืบเนื่องจากคำสั่งนี้จะนำไปเพิ่มลงในกองทุนแฟร์ฟันด์ โดยเงินในกองทุนแฟร์ฟันด์ได้นำไปฝากไว้กับสำนักงานบริการทางการคลัง (Bureau of the Fiscal Service หรือ BFS) ในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐ เพื่อนำไปลงทุน

จี เอนทิตีส์ [ วันแรกและวันสุดท้ายของระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง (ครอบคลุม) ]

·  หุ้นสามัญจีทีวี [20 เมษายน 2563 ถึง 2 มิถุนายน 2563] และ

·  จี-ดอลลาร์ หรือจี-คอยน์ [1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563]

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ทาง SEC ได้มอบหมายให้มิลเลอร์ แคปแลน อราส แอลแอลพี (Miller Kaplan Arase LLP) เป็นผู้จัดเก็บภาษี และยังได้มอบหมายให้เจเอ็นดี ลีกัล แอดมินิสเตรชัน เป็นผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน ("ผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน") เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ SEC ได้อนุมัติแผนในการนำเงินจากกองทุนแฟร์ฟันด์ของจีทีวี มีเดีย กรุ๊ป ไปแจกจ่าย ("แผน") โดยอ่านแผนดังกล่าวได้ที่ www.GTVMediaGroupFairFund.com และอ่านข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งนี้ได้บนหน้าเว็บของ SEC ที่ https://www.sec.gov/divisions/enforce/claims/gtv-media-group.htm

หากคุณซื้อหลักทรัพย์หนึ่งรายการหรือมากกว่าหนึ่งรายการที่ระบุไว้ข้างต้นในระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง และต้องการขอพิจารณาให้ได้สิทธิ์ในการรับเงินจากกองทุนแฟร์ฟันด์ของจีทีวี มีเดีย กรุ๊ป ขอให้คุณยื่นแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน (Proof of Claim Form) หรือ "แบบฟอร์มเรียกร้อง" (Claim Form) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมลงนาม โดยต้องแนบเอกสารรับรองการซื้อและหนังสือรับรองภาษีที่ครบถ้วนสมบูรณ์แก่ผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุนภายในวันที่ศาลกำหนด (Claims Bar Date)

ดูแบบฟอร์มเรียกร้องได้ที่ www.GTVMediaGroupFairFund.com โดยยื่นแบบฟอร์มเรียกร้องทางออนไลน์ได้ไม่เกินเวลา 23:59 น. ตามเวลาแปซิฟิกของวันที่ศาลกำหนด อ่านคำแนะนำได้ที่ www.GTVMediaGroupFairFund.com/claim หรือยื่นแบบฟอร์มเรียกร้องได้ที่ผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน แบบฟอร์มเรียกร้องจำเป็นต้องประทับตราไม่เกินวันที่ศาลกำหนดหากส่งแบบ First Class Mail และหากไม่ได้ส่งแบบ First Class Mail ต้องให้ถึงผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุนภายในวันที่ศาลกำหนด และหากไม่ได้ยื่นออนไลน์ ให้ส่งแบบฟอร์มเรียกร้องมายังที่อยู่ด้านล่าง

GTV Media Group Fair Fund
c/o JND Legal Administration
PO Box 91403
Seattle, WA 98111

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนแฟร์ฟันด์ของจีทีวี มีเดีย กรุ๊ป ซึ่งรวมถึงแผนในการแจกจ่าย ประกาศเกี่ยวกับแผน แบบฟอร์มเรียกร้อง กำหนดเวลาที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่เว็บไซต์แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงิน www.GTVMediaGroupFairFund.com และขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอสำเนาแบบฟอร์มเรียกร้องได้โดยติดต่อผู้ปฏิบัติการจัดการกองทุน โทร: 866-853-5013, อีเมล: info@GTVMediaGroupFairFund.com หรือส่งจดหมายตามที่อยู่ด้านล่าง

GTV Media Group Fair  Fund

c/o JND Legal Administration
PO Box 91403
Seattle, WA 98111

ติดตามข่าวสารอัพเดทได้ที่เว็บไซต์ www.GTVMediaGroupFairFund.com 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.