Header Ads

"เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ตเวิร์คส์" รายงานผลประกอบการทางการเงินประจำปี 2564


"เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ตเวิร์คส์"

รายงานผลประกอบการทางการเงินประจำปี 2564


ปารีส--31 มี.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ยอดขายก่อนหักลบกลบหนี้ ( gross sales) ตลอดทั้งปีอยู่ที่ 3.3 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น 15.1%[1] เมื่อเทียบรายปี

กำไรก่อนหักลบกลบหนี้ (EBITA) ตลอดทั้งปีปรับค่าแล้วอยู่ที่ 119.2 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 10.0%[1] เมื่อเทียบรายปี

รายได้สุทธิตลอดทั้งปีปรับค่าแล้วอยู่ที่ 72.6 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 85.1% เมื่อเทียบรายปี

  • ประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ระบุในการเสนอขายหุ้นครั้งแรก ( IPO)
  • บรรลุการเติบโตของยอดขายและรายรับประจำปี 2564 พร้อมปรับเพิ่มแนวโน้มสำหรับปี 2565
  • อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งสำหรับการได้ประโยชน์จากโอกาสการเติบโตในตลาดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
  • ข้อเสนอเงินปันผล: 0.20 ยูโรต่อหุ้น โดยสามารถชำระเป็นเงินสด

[1] รวมถึงบริษัทวีราคอมพ์ (Veracomp) ในปี 2563 ทั้งนี้มีการซื้อกิจการบริษัทวีราคอมพ์ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 แต่ถือว่าซื้อเข้ามาวันที่ 1 มกราคม 2563 เพื่อจุดประสงค์ในการเปรียบเทียบ

เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ตเวิร์คส์ (Exclusive Networks) (Euronext Paris: EXN) ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับตลอดทั้งปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยการเผยแพร่รายงานได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารในวันที่ 29 มีนาคม 2565

เจสเปอร์ โทรล ( Jesper Trolle) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า "เรายินดีที่ได้นำเสนอผลประกอบการที่แข็งแกร่งสำหรับปี 2564 และได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ได้ระบุในการเสนอขายหุ้นครั้งแรก เราประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการเติบโตและผลกำไร และได้แสดงความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงานของเรา โดยประสบความสำเร็จในการรับมือกับความท้าทายในตลาด ตำแหน่งเฉพาะตัวของเรา ณ ศูนย์กลางของระบบนิเวศประกอบกับความต้องการโซลูชั่นความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์คือสิ่งที่ขับเคลื่อนผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเช่นนี้ในปี 2564 อีกทั้งยังเสริมสร้างความมั่นใจในกลยุทธ์ของเราและแนวโน้มสำหรับอนาคต เรายังมีโอกาสการเติบโตที่น่าตื่นเต้นอีกมาก และจะใช้ประโยชน์จากสถานะในตลาดที่แข็งแกร่งของเราประกอบกับความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับโลกต่อไป"

ตลาดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มีความสำคัญมากขึ้นกว่าที่เคย เนื่องจากขณะนี้สภาพแวดล้อมมีความซับซ้อนขึ้น กฎหมายใหม่ การทำงานทางไกล ภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดจนการใช้ระบบคลาวด์ที่เพิ่มมากขึ้นล้วนเป็นปัจจัยที่มีส่วนในการเร่งการเติบโตของตลาดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ตเวิร์คส์ อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนที่อื่นใดสำหรับการได้ประโยชน์จากการเติบโตเชิงโครงสร้างในตลาด ด้วยการเป็นผู้เล่นรายสำคัญ ณ ศูนย์กลางของระบบนิเวศด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีการกระจายตัวสูงมากและมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ

ผลประกอบการทางการเงินประจำปี 2564

ยอดขายก่อนหักลบกลบหนี้ อยู่ที่ 3.3 พันล้านยูโร เพิ่มขึ้น 29.5% เมื่อเทียบรายปี และเพิ่มขึ้น 15.1% หากรวมบริษัทวีราคอมพ์ในปี 2563 การเติบโตครั้งนี้ 73% มาจากผู้ค้าที่มีอยู่แล้ว 13% มาจากการขยายผู้ค้า และ 15% มาจากการซื้อกิจการ จากฝั่งตัวแทนจำหน่าย เราพบว่ามีความต้องการที่แข็งแกร่งจากตลาดองค์กร ในเชิงภูมิศาสตร์ ด้วยการดำเนินการตามกลยุทธ์ของเรา เราได้บรรลุการเติบโตในทั้งสามภูมิภาค

รายรับที่รายงานในงบการเงินรวม ครอบคลุมถึงยอดขายด้านการสนับสนุนและซ่อมบำรุงจากอัตรากำไรสุทธิตามมาตรฐานสากลด้านการรายงานทางการเงิน (IFRS) เนื่องจากเราไม่ได้เป็นผู้มีภาระผูกพันสำหรับโซลูชั่นเหล่านี้ ทั้งนี้รายรับเพิ่มขึ้นสอดรับกับยอดขายก่อนการหักลบกลบหนี้

อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 320 ล้านยูโรในปี 2564 เพิ่มขึ้น 9.2% จากปี 2563 (รวมวีราคอมพ์) สัดส่วนของอัตรากำไรสุทธิในยอดขายก่อนการหักลบกลบหนี้อยู่ที่ 9.6% ซึ่งสะท้อนในการเพิ่มสัดส่วนของกำไรก่อนการหักลบกลบหนี้ที่ปรับค่าแล้ว (adjusted EBITA margin) จากรายได้ทั้งหมดถึง 37.3% เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ตเวิร์คส์ มุ่งประเมินทุกความตกลงใหม่จากสัดส่วนของกำไรก่อนการหักลบกลบหนี้ที่ปรับค่าแล้ว

กำไรก่อนการหักลบกลบหนี้ที่ปรับค่าแล้วอยู่ที่ 119.2 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 10.0% เทียบรายปีเมื่อรวมวีร่าคอมพ์ในปี 2563 และเพิ่มขึ้น 25.3% จากยอดที่รายงาน

รายได้สุทธิที่ปรับค่าแล้วอยู่ที่ 72.6 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 85.1% เทียบรายปี

ผลประกอบการทางการเงินประจำปี 2564 แบบแยกประเภท

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ( EMEA): ยอดขายรวมอยู่ที่ 2,579.5 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 14.5% จากปี 2563 (รวมบริษัทวีราคอมพ์ โดยถือว่ามีการซื้อกิจการเข้ามาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563)

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ( APAC): ยอดขายรวมอยู่ที่ 394.3 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับปี 2563

ภูมิภาคอเมริกา : ยอดขายรวมอยู่ที่ 346.7 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อเทียบกับปี 2563 ด้วยแพลตฟอร์มในท้องถิ่นที่มีการขยายตัวอยู่แล้ว ภูมิภาคนี้ได้ประโยชน์การใช้ต้นทุนคงที่ในการดำเนินการ (operating leverage) อย่างเต็มที่เพื่อบรรลุกำไรก่อนการหักลบกลบหนี้ที่ปรับค่าแล้ว 8.5 ล้านยูโร โดยมีการเติบโตสูงสุดเป็นสถิติที่ 56.3%

ระดับองค์กร: ค่าใช้จ่ายดำเนินงานขององค์กรสะท้อนการลงทุนเพื่อดำเนินการตามกลยุทธ์ระยะยาวของเครือบริษัท ตลอดจนออกแบบและดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนและดำเนินการพัฒนาประเทศและภูมิภาค อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานของเครือ

แนวโน้มปี 2565


2564

2565

ยอดขายก่อนการหักลบกลบหนี้ (รวมถึงการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ)

3,320 ล้านยูโร

มากกว่า 3,800 ล้านยูโร

อัตรากำไรสุทธิ

319.9 ล้านยูโร

362 ล้านยูโร - 368 ล้านยูโร

กำไรก่อนการหักลบกลบหนี้ที่ปรับค่าแล้ว
% ของอัตรากำไรสุทธิ

119.2 ล้านยูโร
37.3%

133 ล้านยูโร - 138 ล้านยูโร

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ( Operating FCF) ก่อนชำระภาษี

56.5 ล้านยูโร

80% ของกำไรก่อนการหักลบกลบหนี้ที่ปรับค่าแล้ว

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่ : https://www.exclusive-networks-ir.com/files/IPO/EXN_FY2021_PR_VF_EN.pdf


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.