Header Ads

เซ็นทรัล รีเทล คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมระดับโลก Global Best Employer Brand Awards 2022

      

เซ็นทรัล รีเทล คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมระดับโลก
Global Best Employer Brand Awards 2022

กรุงเทพฯ – 25 มีนาคม 2565 – เซ็นทรัล รีเทล คว้ารางวัลในเวทีระดับโลก Global Best Employer Brand Awards 2022 หรือสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมระดับโลกจาก The Employer Branding Institute และ World HRD Congress สถาบันชั้นนำด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในงานทรัพยากรบุคคลและธุรกิจ เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูองค์กรที่มีการบริหารภายในองค์กรที่ดี เสริมสร้างศักยภาพของพนักงานและบุคลากรขององค์กรให้ทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

ปัญชลีย์ วีระธรรมวัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรในทุกมิติแบบ Digital-First Culture เราเน้นเสริมการเรียนรู้แบบดิจิทัลให้พนักงานซึ่งประจำสำนักงานใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และอิตาลี สามารถทำงานแบบไฮบริดสอดคล้องประสานกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่งพร้อมก้าวข้ามทุกความท้าทาย และมุ่งพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Future Skills)

ทั้งนี้รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยใช้หลักการพัฒนาแบบ 70:20:10 กล่าวคือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (On-the Job Training) (70%) การเรียนรู้ผ่านการแนะนำ หรือสอนงานจากหัวหน้างาน ผู้เชี่ยวชาญ (Coaching/Mentoring) (20%) และสุดท้าย การฝึกอบรมพนักงาน ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ (10%) ในยุคไวรัสโควิด-19 องค์กรยกระดับและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบทุกที่ทุกเวลา (Anywhere-Anytime) การเรียนรู้เชิงบูรณาการโดยนำช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์มาเชื่อมต่อกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับ Employee Development โดยสร้างประสบการณ์ในการทำงานที่ดีเลิศตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเข้ามาร่วมงานกับองค์กรด้วย Onboarding Program รวมถึงแผนพัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูงในองค์กร (Talent Development) เพื่อสร้างทีมงานที่มีจุดมุ่งหมายสู่ความสำเร็จและสร้างเซ็นทรัล รีเทล ให้เป็นองค์กรชั้นนำที่ทุกคนอยากเข้ามาร่วมงานด้วย (Building a Winning Team and Making CRC A Great Place to Work)“ในนามเซ็นทรัล รีเทล เราขอขอบคุณและรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้รับคัดเลือกในการรับรางวัลจาก The Employer Branding Institute และ World HRD Congress นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและเป็นกำลังใจที่ทำให้เรายังคงมุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยรางวัลนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจของพนักงานเซ็นทรัล รีเทล ทุกคนและทุกภาคส่วนที่ร่วมให้การสนับสนุนจนได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จในการเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกและองค์กรที่เป็นเลิศในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรบุคคล

 ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นที่จะยกระดับความสามารถและพัฒนาเสริมสร้างทักษะบุคลากรให้ครอบคลุมในทุกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล รองรับการเติบโตในอนาคต และมอบโอกาสความก้าวหน้าตลอดเส้นทางอาชีพ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยความเชื่อว่าบุคลากรที่มีศักยภาพ เป็นรากฐานสำคัญที่จะขับเคลื่อน CRC Retailligence ให้เป็นยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จขององค์กร เป็นแพลตฟอร์มออมนิแชแนลที่สมบูรณ์แบบที่สุดของไทย และก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียในอีก 5 ปีข้างหน้า” ปัญชลีย์ กล่าว

กี่ยวกับเซ็นทรัล รีเทล

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชนหรือ เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกสินค้าหลากหลายประเภทผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย (Multi-format and Multi-category) ในประเทศไทย และมีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้นำในประเทศอิตาลีและเป็นหนึ่งในผู้นำในประเทศเวียดนาม เครือข่ายร้านค้าภายใต้แบรนด์ค้าปลีก 3,599 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) อาทิ ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายสินค้าเฉพาะทางซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตพลาซ่า และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Omnichannel โดยธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล ครอบคลุมทั้งหมด กลุ่มธุรกิจ ได้แก่  (1) กลุ่มฮาร์ดไลน์ ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าตกแต่งและปรับปรุงบ้าน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หนังสือ และ e-Book ภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ไทวัสดุ บ้าน แอนด์ บียอนด์ / บีเอ็นบี โฮม เพาเวอร์บาย ออฟฟิศเมท บีทูเอส เมพ และเหงียนคิม (2) กลุ่มฟู้ด ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าที่มักพบได้ทั่วไปในร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท บิ๊กซี / GO! ลานชี มาร์ท ท็อปส์ มาร์เก็ต เวียดนาม และ มินิ โก (go!) (3) กลุ่มแฟชั่น ซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ค้าปลีกต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ซูเปอร์สปอร์ต และ Brandshop ต่าง ๆ และ (4) กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งมุ่งเน้นการให้เช่าพื้นที่สำหรับร้านค้าของกลุ่มบริษัทฯ และร้านค้าและบริการของบุคคลภายนอก เช่น โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ท็อปส์ พลาซ่า และ บิ๊กซี / GO! เวียดนาม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจใน ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ทั้งหมด 57 จังหวัดประเทศเวียดนาม ทั้งหมด 40 จังหวัดและประเทศอิตาลี ในเมืองหลักๆ ทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.