Header Ads

ส่งของยุคใหม่แบบ 2 ป. “ปกปิด – ปกป้องการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล” มิติใหม่จากไปรษณีย์ไทยกับการยกระดับบริการขนส่งด้วย “จ่าหน้าแบบดิจิทัล” เพื่อชีวิตคนไทยที่ไฮควอลิตี้ยิ่งขึ้น

01-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7_Digital-Post-ID-Opengov-V3-e1703659795667

ส่งของยุคใหม่แบบ 2 ป. “ปกปิด – ปกป้องการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล”

มิติใหม่จากไปรษณีย์ไทยกับการยกระดับบริการขนส่งด้วย “จ่าหน้าแบบดิจิทัล

เพื่อชีวิตคนไทยที่ไฮควอลิตี้ยิ่งขึ้น 


ไปรษณีย์ไทย เดินหน้าผลักดันการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ขานรับนโยบายกระทรวงดีอีเอส มุ่งให้บริการไปรษณีย์และโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย พัฒนา โครงการ Digital Post ID ปรับเปลี่ยนรูปแบบการระบุข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ให้เป็นที่อยู่ดิจิทัล เพื่อมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นให้แก่ประชาชน ตอกย้ำความสำเร็จด้วยรางวัล Recognition of Excellence จาก Opengov

โครงการ Digital Post ID จากไปรษณีย์ไทยคว้ารางวัล Recognition of Excellence Award จาก OpenGov Asia องค์กรจากประเทศสิงคโปร์ที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในงาน Thailand OpenGov Leadership Forum 2023 ที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลยกย่องหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) ในการมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใส และปลอดภัยยิ่งขึ้นให้แก่ประชาชน โดยในปี 2566 มีหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวทั้งสิ้น 14 หน่วยงาน อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, SCB 10X, โรงพยาบาลศิริราช ฯลฯ


.1&th=18ca9b9dc5ef7345&view=fimg&fur=ip&rm=18ca9b9dc5ef7345&sz=w1600-h1000&attbid=ANGjdJ-uj7HDNuSR8huBBIZC3lRgBRhkjsAtv88xv9mnbF3Q6MRifpF-OoBmHKeX-SlG1sV73K-0W3VzdDro5QDDMjGmUcEIpOi0xaYoBXdRh2x7giSmljcuCl7XaXc&disp=emb&realattid=ii_lqnblytz10&zw/

 Digital Post ID เป็นการเปลี่ยนที่อยู่ในรูปแบบตัวอักษรให้เป็นที่อยู่ดิจิทัล (Digital Address) ผ่านการกำหนดรหัสมาตรฐานของที่อยู่ และเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับที่อยู่ดิจิทัล เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลผู้รับผู้ส่งระหว่างจัดส่งสิ่งของด้วยการระบุรหัสหรือชื่อที่ตั้งขึ้น (Alias Name) บนจ่าหน้า พร้อม ปกปิด-ข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบ QR CODE และ ปกป้อง-การโจรกรรมข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) นอกจากนี้ยังสามารถจัดส่งสิ่งของถึงปลายทางได้อย่าง ถูกต้อง แม่นยำ ลดความผิดพลาดกรณีที่อยู่คล้ายคลึงกัน ถือเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศด้านที่อยู่ และการระบุตำแหน่งที่อยู่ให้เป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศ

นอกจากภาคการขนส่งหรือการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้ว Digital Post ID ยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่ภาคส่วนและกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีกหลากหลาย เช่น การสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ การสนับสนุนนโยบายด้านสุขภาพ การหาพิกัดสถานที่ท่องเที่ยว วางแผนบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร วางผังเมืองและบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดเขตเลือกตั้ง ข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หรือแม้กระทั่งด้านการเงินและการธนาคาร โดยไปรษณีย์ไทยได้เชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันขับเคลื่อนให้สำเร็จ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือภาคเอกชน พร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อคนไทย


ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่

              เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

              เฟซบุ๊ก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

              X @Thailand_Post

              ไลน์ออฟฟิเชียล @Thailand Post

              ติ๊กต็อก @thailandpostchannel

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.