Header Ads

J&T Express สนับสนุนโครงการหัตถกรรมชุมชน ยกระดับสู่สินค้าเศรษฐกิจ


J&T Express สนับสนุนโครงการหัตถกรรมชุมชน

 ยกระดับสู่สินค้าเศรษฐกิจ


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ร่วมกับ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้ามัดย้อม” ณ บ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจภายในชุมชนสู่การเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

งานหัตถกรรมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างมาก ซึ่งผ้ามัดย้อมเป็นผลผลิตจากงานหัตถกรรมที่มีความสำคัญกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  การถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างสินค้าให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาด นอกจากจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

โครงการดังกล่าว ถือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน มหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจในท้องถิ่น ตลอดจนช่วยสร้างโอกาสและต่อยอดการทำธุรกิจให้กับวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่สามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เฟสบุ๊ค: J&T Express Thailand

แอปพลิเคชัน: J&T Thailand

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่เบอร์ 1470

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.