Header Ads

ไทวัสดุและบีเอ็นบี โฮม ส่งมอบความสุขแก่ชาวกรุงเทพ ผ่านต้นสนสดจากแคนาดา

 %E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3

ไทวัสดุและบีเอ็นบี โฮม ส่งมอบความสุขแก่ชาวกรุงเทพ ผ่านต้นสนสดจากแคนาดา

กรุงเทพฯ 27 ธันวาคม 2566 – นางสาวรุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานรัฐกิจสัมพันธ์และสรรหาที่ดิน (สถาบัน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และผู้แทน ของบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล (ที่ จากซ้าย) พร้อมนายไทและน้องบีโฮม ร่วมมอบความสุขและสร้างสีสันในช่วงเทศกาลให้กับชาวกรุงเทพฯ ส่งมอบต้นสนสดสายพันธุ์พิเศษที่หอมที่สุดจากไทวัสดุและบีเอ็นบี โฮม โดยความร่วมมือของซีพีเอ็นและไทวัสดุ ส่งตรงจากประเทศแคนาดา ให้กับกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่ จากซ้าย) และคุณสมบูรณ์ หอมนาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร (ที่ จากซ้าย)  เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ : บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1.       นางสาวโศจิรัศมิ์ กุลศิริชัยวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

2.      นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

3.      นายสมบูรณ์ หอมนาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร

4.      นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

5.      นางสาวรุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานรัฐกิจสัมพันธ์และสรรหาที่ดิน (สถาบัน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และผู้แทน ของบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล

6.      นางสาวอดุลญา ฮุนตระกูล ผู้อำนวยการหอศิลป์กรุงเทพมหานคร

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.