Header Ads

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร จัดอบรม “สร้างวินัยการขับขี่อย่างปลอดภัย” ให้กับพนักงานส่งพัสดุ

 

    เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร จัดอบรม “สร้างวินัยการขับขี่อย่างปลอดภัย” ให้กับพนักงานส่งพัสดุ

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร จัดอบรมในหัวข้อ “สร้างวินัยการขับขี่อย่างปลอดภัย” เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร การสร้างวินัยในการขับขี่ รวมถึงสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมี ร.ต.ต.ดร.เฉลิมพรหม อิทธิยาภรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ในฐานะผู้ให้บริการหลักด้านการขนส่งพัสดุด่วน โดยมีพนักงานส่งพัสดุเป็นพนักงานส่วนใหญ่ ซึ่งนับเป็นผู้ใช้เวลาส่วนใหญ่บนท้องถนน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จึงได้จัดโครงการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกในเรื่องการมีวินัยในการขับขี่ให้กับพนักงานส่งพัสดุ


เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ให้ความสำคัญเรื่องการตระหนักรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ บนท้องถนน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้ จะเป็นการรณรงค์และช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงาน เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมใช้ท้องถนน เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญตามนโยบายขององค์กร

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.