Header Ads

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ ช้อปปี้ ส่งมอบ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์)” เพิ่มความอุ่นใจช่วงเทศกาลปีใหม่

 


เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ ช้อปปี้

ส่งมอบ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์)”

เพิ่มความอุ่นใจช่วงเทศกาลปีใหม่


นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนางสาวสุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) ร่วมมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ผ่าน “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์)” ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มที่ให้ความคุ้มครองเพื่อความอุ่นใจ ครอบคลุมทั้งด้านชีวิตและค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ  นับเป็นการส่งมอบความสุขและความห่วงใยให้กับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต และ ช้อปปี้ เพียงเข้าไปซื้อความคุ้มครองที่ร้าน “Muang Thai Life Official” บน  Shopee Mall หรือ คลิกที่ www.shopee.co.th/muangthailife

 

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการขานรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับตนเองและครอบครัว สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้สะดวก เข้าถึงได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น  พร้อมเพิ่มความอุ่นใจในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 โดยความคุ้มครองที่ลูกค้าจะได้รับประกอบด้วย

- ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท 

- ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท

- ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท 

- ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท

โดย “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์)” มีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน   นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องถือสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย  ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

 เตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


ด้านนางสาวสุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า " ช้อปปี้ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมอบประสบการณ์บนโลกออนไลน์ที่ปลอดภัยและสะดวกสบายให้กับคนไทยร่วมกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตในฐานะพันธมิตรที่แน่นแฟ้น ด้วยการส่งเสริมกรมธรรม์ผ่านแพลตฟอร์มช้อปปี้กับ “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์)” เพิ่มความอุ่นใจตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยราคาที่ย่อมเยาว์ ถูกชัวร์ พร้อมสิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ แบบมีครบ ซื้อได้ที่ช้อปปี้ เพื่อให้ทุกท่านอุ่นใจ และได้รับความสะดวกสบายใจ ซื้อง่าย สบายใจตลอดเทศกาลท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองส่งท้ายปี โดย ช้อปปี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถส่งความสุขในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับคนไทยทุกท่าน ได้เดินทางอย่างสนุกสนานและปลอดภัย”


หมายเหตุ :                               

 ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์  วันที่ทำประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น

 เริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่วันถัดไปของวันที่ลูกค้าลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ เวลา 00.01 จนถึงวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง 30 วัน เวลา 24.00 และไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองโครงการนี้กับลูกค้า Shopee เท่านั้น

 พิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกรมธรรม์ครั้งนี้ โดยการยืนยันความคุ้มครองผ่านทาง SMS เท่านั้น

 ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566  15 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ มีผู้รับสิทธิ์ครบ 1,000 สิทธิ์


คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

จะถือว่าข้อมูลในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นเพียง ข้อกล่าวอ้าง ความเห็น หรือ ข้อสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งไม่อาจถูกเรียกร้องให้ชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นได้โดยเด็ดขาด ทั้งนี้อันเนื่องจากเนื้อหา หรือ ความถูกต้อง ของข้อมูล ข้อความ เอกสาร รูปภาพ หรือ ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใดก็ตามที่อยู่ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้ ได้ถูกส่งออกไปโดยมิใช่เพื่อกิกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นการส่งเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะส่วนบุคคล และ/ หรือ กระทำในนามส่วนบุคคล

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นความลับ และอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไม่ด้รับอนุญาตให้แจกจ่าย ทำสำเนา แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ว่าในรูแบบใดและเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.