Header Ads

ครั้งแรกในไทย! มทร.ล้านนา พัฒนา “เซนเซอร์” ระบบเตือนภัยไฟป่าแบบเรียลไทม์

 

ครั้งแรกในไทย! มทร.ล้านนา พัฒนา “เซนเซอร์” ระบบเตือนภัยไฟป่าแบบเรียลไทม์

มทร.ล้านนา ผุดนวัตกรรม “เซนเซอร์” ระบบเตือนภัยไฟป่าแบบเรียลไทม์ แจ้งพิกัดไฟป่า ป้องกันไฟลุกลามทำลายผืนป่า  พร้อมลดการสูญเสียเจ้าหน้าที่ ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 เดินหน้าพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้งานง่ายขึ้น และราคาถูก หวังติดตั้งระบบช่วยดับไฟป่าทั่วประเทศ

ศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา เปิดเผยว่ามทร.ล้านนา เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และดูแลพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีปัญหายาวนานเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และการเผาไฟป่า มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้าง 'นวัตกรรมเพื่อชุมชน' ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาไฟป่า 

 “ศูนย์วิจับระบบพลังงานสะอาด มทร.ล้านนา ได้ดำเนินโครงการวิจัย “ลมหายใจเชิงดอย : การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการทำงานให้บริการสาธารณะ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ ประชาชนของเครือข่ายเทศบาลลุ่มน้ำแม่กวงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม การเตือนภัยจุดที่มีความร้อน” อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการพัฒนาระบบเซนเซอร์ เตือนภัยจุดที่มีความร้อน ทำให้สามารถรู้พิกัดจุดเกิดไฟป่า รวมถึงลดปริมาณการเข้าไปในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ร่วมด้วย เพราะที่ผ่านมา เมื่อไม่มีระบบเซนเซอร์ เวลาเกิดไฟป่า จะมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการเข้าไปดับเพลิงจำนวนมาก เพราะไม่รู้ทิศทางของลม และไม่สามารถหนีออกมาทันได้” ศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ กล่าว

ทั้งนี้ “ระบบเซนเซอร์” ที่พัฒนาขึ้น เป็นการแจ้งเตือน และรู้พิกัดไฟป่า จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดับเพลิงได้ทันควบคุมการลามของไฟป่าได้ รวมถึงเป็นการลดปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 อันเกิดจากไฟป่า โดยหลังจากนี้จะพัฒนาระบบเซนเซอร์ที่มีราคาไม่เกิน 100 บาท เป็นการใช้แบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งาน 2-3 ปี เมื่อแบตเตอรี่หมดก็สามารถนำกลับมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ และมีการแจ้งเตือน แสดงผลเฉพาะจุดความร้อน VIIRS จะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก่อน

ศ.ดร.จัตตุฤทธิ์  กล่าวต่อว่าปัจจุบันยังไม่มีระบบเซนเซอร์แจ้งเตือนไฟป่าแบบเรียลไทม์ ซึ่งระบบดังกล่าวยังคงต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น ประหยัดมากขึ้น และติดตั้งได้ตามพื้นที่ต่างๆ ในป่า เพราะการที่รู้ตำแหน่งเกิดไฟป่าอย่างชัดเจน จะช่วยให้ป่าไม่ถูกทำลาย ประเทศของเราก็จะมีป่าไม้มากขึ้น ช่วยแก้ปัญหามลพิษ และสิ่งแวดล้อมได้ อีกทั้ง จะมีการพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง และร่วมแก้ปัญหาร่วมกัน 

“มทร.ล้านนา ไม่ได้เพียงคิดค้นพัฒนานวัตกรรมชุมชน เพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ชีวิตความปัญหา ฝุ่นละออง PM2.5 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่จะมีการถ่ายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ให้แก่ชุมชนร่วมด้วย โดนเฉพาะการสร้างเด็กและเยาวชนให้มีองค์ความรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีในการช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ของพวกเขา”รักษาราชการแทนอธิการบดีมทร.ล้านนา กล่าว

อย่างไรก็ตาม มทร.ล้านนาได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และชุมชน ในการดำเนินการเกี่ยวกับไฟป่าผ่านโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการ Smoke Watch ซึ่งเป็นการออกแบบระบบแอปพลิเคชัน สำหรับผู้ใช้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.จุดความร้อน VIIRS Hotspot 2.แจ้งการเกิดไฟ 3.สถิติรายงานการแจ้งไฟ และ 4.แผนที่แสดงการแจ้งไฟ และมีการแจ้งเตือน แสดงผลเฉพาะจุดความร้อน VIIRS ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  เป็นต้น.


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.