Header Ads

การยืนยันตัวตน e-KYC คืออะไร มีข้อดีอย่างไรบ้าง

ในปัจจุบัน โลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิต ผู้คนหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การทำงาน การศึกษา หรือการซื้อสินค้าและบริการ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้เกิดเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย หนึ่งในเทรนด์ที่สำคัญคือเทรนด์การยืนยันตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) 

นอกจากนี้ การแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน ผู้คนหันมาใช้อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนมากขึ้น ทำให้สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงบริการการยืนยันตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

การยืนยันตัวตน e-KYC คืออะไร

การยืนยันตัวตน e-KYC หรือ Electronic Know Your Customer หมายถึง การยืนยันตัวตนของลูกค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลของบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนและความเสี่ยงในการทุจริตหรือฉ้อโกง

การยืนยันตัวตน e-KYC มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องการปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงทางการเงินและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542


วิธีการยืนยันตัวตน e-KYC

การยืนยันตัวตน e-KYC สามารถดำเนินการได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ ที่นิยมใช้กัน ได้แก่ 

การเปรียบเทียบใบหน้า เป็นการเปรียบเทียบใบหน้าของบุคคลกับรูปภาพบนบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่น ๆ ทำให้เราไม่จำเป็นต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารทุกครั้ง เพียงแค่เราไปยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าของเราเพียงครั้งเดียว ก็สามารถใช้ใบหน้าของเราได้ตลอดไป ไม่เสียเวลา ซึ่งธนาคารได้นำระบบนี้มีใช้ในการเปิดบัญชีธนาคาร และการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่สำคัญ

การจดจำเสียง เป็นการจดจำเสียงของบุคคลเพื่อยืนยันตัวตน เวลาที่ลูกค้าโทรเข้า Call Center ไม่จำเป็นต้องถามคำถามเพื่อพิสูจน์ตัวตนอีกต่อไป เพราะสามารถจดจำเสียงของลูกค้าได้ทันที

ลายนิ้วมือ เป็นการสแกนลายนิ้วมือของบุคคลเพื่อยืนยันตัวตน ซึ่งลายนิ้วมือของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน จึงสามารถแยกตัวตนเฉพาะของบุคคลได้อย่างแม่นยำ 

ลายเซ็นดิจิทัล เป็นการยืนยันตัวตนโดยใช้ลายเซ็นดิจิทัล เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้เราสามารถใช้ในการอนุมัติเอกสารสำคัญ 


ข้อดีของการยืนยันตัวตน e-KYC

การยืนยันตัวตน e-KYC ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันและในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งมีข้อดีมากมาย ดังนี้

สะดวกและรวดเร็ว สามารถดำเนินการได้แบบออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาหรือสำนักงานของธุรกิจ

ปลอดภัย การยืนยันตัวตน e-KYC ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยป้องกันการปลอมแปลงหรือโจรกรรมข้อมูล

ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานของธุรกิจ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย  เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

การยืนยันตัวตน e-KYC เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยปกป้องธุรกิจจากความเสี่ยงทางการเงินและปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และมีข้อดีมากมายจึงทำให้บริษัทต่าง ๆ โดยเฉพาะบริษัทด้านการเงินใช้การยืนยันตัวตนแบบนี้มากมาย 


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.